Menu

12.5.2018 Župní zálesácký závod zdatnosti

17. 10. 2018 - Akce
12.5.2018 Župní zálesácký závod zdatnosti

V sobotu 12. 5. proběhl Župní zálesácký závod zdatnosti, který již počtvrté zajišťovala naše jednota. Soutěžilo se v kategoriích: nejmladší žactvo, mladší žákyně, mladší žáci, mladší žactvo smíšené, starší žákyně. Byly ofáborkovány dvě trasy, z části společné, kdy nejmladší žactvo mělo trasu kratší, pro žactvo byla vytyčena trasa v délce 5 km. Obě trasy měly 10 stanovišť, kde závodníci plnili úkoly s obtížností dle kategorií. Na „velké“ trase stříleli z pistole a z luku, vázali uzly, luštili šifry, poznávali rostlinky, orientovali se v mapě a prokázali práci s buzolou, zdolali dvě lanové překážky, vysvětlovali typy ohňů a pravidla při jejich zakládání a základy zdravovědy. Na „malé“ trase předškoláci poznávali barvy, shazovali kuželky, vázali mašličky, hledali obrázky podle předlohy, poznávali rostlinky, pohádkové bytosti a zvířátka, házeli na cíl, zvládli chůzi po laně a skládali kostky podle vzoru. Závodů se zúčastnilo 56 dětí. Stanoviště zajišťovalo 21 komisařů, z toho z Nemojan bylo 12, ostatní byli táborníci. Závěr závodu proběhl na Nemojanském mlýně u táboráku s opékáním špekáčků. Na ukončení bylo vyhodnocení s udělením diplomů ve všech kategoriích.

Děkujeme Nemojanskému mlýnu za poskytnutí prostor i občerstvení. Děkujeme všem komisařům za odbornou pomoc a všem závodníkům za účast. 

Těšíme se na další akce v přírodě -IL-

Fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde